Данило Апостол, стр. 14

Л. Тома

Література

1. Бульвінський А. Українсько-російські взаємини 1657—1659 років в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. – К., 2008.

2. Величко С. Літопис. – К., 1991.

3. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997.

4. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648—1654 гг. – К., 1965.

5. Літопис галицького полковника Григорія Грабянки. – К., 1922.

6. Літопис Самовидця. – К., 1971.

7. Соловьев С. М. История российская с древнейших времен. – М., 1956. – Кн. VІ.

8. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ століття. Причини і початок Руїни. – К., 1998.