Вивідка, стр. 1

Боровиковський Левко

          ?ВИВІДКА

              1

В чистім полі

Дві тополі,

Під топольми криниченька,

В ній холодна водиченька.

Там дівчина

Чорнобрива

З криниченьки воду брала,

З козаченьком розмовляла:

«Козаченьку,

Бурлаченьку,

Зелененький барвіноньку!

Сватай мене, дівчиноньку!»

— «Дівчинонько,

Рибчинонько!

Ой рад би я тебе сватать,

Та боюся твого брата.

Ой Галочко,

Коханочко!

Отруй, серце, свого брата —

Тоді буду тебе сватать».

— «Де ж отрути

Роздобути?

Умер батько, вмерла мати,

Не навчили чарувати».

— «Ой дівчино,

Сиротино!

Стоять в полі дві ялини,

На ялині дві гадини.

Вийди, Ганно,

В поле рано:

Там ялину сонце пече,

А з гадини ропа тече:

Пригни спину

Під ялину.

Підстав, дівко, коновочку,

Під гадючу головочку.

Брат твій Марко

На ярмарку:

Навари ти йому пива,

Щоб їм брата отруїла».

В неділеньку Веселеньку

Брат з ярмарку приїжджає,

Сестра брата привітає.

Брату пива Виносила:

«Напийсь, брате, того пива,

Що я вчора наварила».

Не п’є Марко

Тії чарки:

«Напийсь, сестро, вперед сама,

Щоб не звела мене з ума».

Сестра-змія Поблідніла:

«Пила, брате, вже я сама,

Се для тебе зоставила».

Братик пивця

Як напився,

За серденько ухватився

І з коника повалився:

«Яке диво,

Твоє пиво? —

За серденько ухватило,

З вороного повалило!.»

                 2

В чистім полі

Дві тополі:

Під топольми криниченька,

В ній холодна водиченька.

Там дівчина

Чорнобрива

З криниченьки воду брала,

З козаченьком розмовляла:

«Козаченьку,

Бурлаченьку,

Зелененький барвіноньку!

Сватай мене, дівчиноньку!»

— «Дівчинонько, Рибчинонько!

Твоє пиво, пиво-диво,

Брата за серце схватило,

І схватило,

І звалило

З кониченька вороного,

Струїш мене, молодого!

За науку,

Зміє-суко,

Тепер іди — хоть за ката:

Отруїла свого брата!».